Poprzednio

FABRYKA MASZYN LEŻAJSK NOWA

Nazwa pełna

FABRYKA MASZYN LEŻAJSK NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

KRS

0000482502

NIP

9522126845

REGON

146952078

Adres siedziby

Hutnicza 1, 37-300 Leżajsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 października 2013 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

A) w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu działający samodzielnie, b) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 10 marca 2014 r.

  Wartość udziałów

  295,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  2952

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 marca 2014 r.

  Wartość udziałów

  221,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  2214

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 marca 2017 r.

  Wartość udziałów

  574,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  5747

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 31 lipca 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

109,2 tys. zł

2016 r.

323,4 tys. zł

2015 r.

349,7 tys. zł

2014 r.

30 tys. zł

2014
2015
2016
2017
30 tys. zł 349,7 tys. zł 323,4 tys. zł 109,2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014