Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 28 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT NOWYCH MEDIÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000468950

NIP

7010387004

REGON

146765838

Data rejestracji

5 lipca 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie bądź dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

WWW.INSTYTUTNOWYCHMEDIOW.PL

Adres e-mail

KONTAKT@INSTYTUTNOWYCHMEDIOW.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014