Nazwa pełna

PGB ENERGETYKA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000468402

NIP

5213651385

REGON

146758519

Adres siedziby

Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 lipca 2013 r.

Kapitał zakładowy

692 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu z prokurentem, z zastrzeżeniem iż prezes zarządu, a także wiceprezes zarządu uprawnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki. 2. Prokurent reprezentuje spółkę łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu, z wyjątkiem prokurenta samoistnego, który reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

438,2 tys. zł

2022 r.

534,3 tys. zł

2021 r.

1,3 mln zł

2021
2022
2023
1,3 mln zł 534,3 tys. zł 438,2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014