Nazwa pełna

PGB ENERGETYKA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000468394

NIP

5213651416

REGON

146758442

Adres siedziby

Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 lipca 2013 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

515 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu z prokurentem, z zastrzeżeniem iż prezes zarządu, a także wiceprezes zarządu uprawnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki. 2. Prokurent reprezentuje spółkę łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu, z wyjątkiem prokurenta samoistnego, który reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

670,7 tys. zł

2021 r.

4,4 mln zł

2020 r.

515,5 tys. zł

2018 r.

15,6 mln zł

2018
2020
2021
2022
15,6 mln zł 515,5 tys. zł 4,4 mln zł 670,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

36,9 mln zł

15,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014