Nazwa pełna

PGB ENERGETYKA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000465876

NIP

5213650658

REGON

146731791

Adres siedziby

Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 czerwca 2013 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU - W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,2 mln zł

  Liczba udziałów

  24940

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,4 mln zł

2020 r.

4,1 mln zł

2019 r.

2,4 mln zł

2018 r.

2,4 mln zł

2017 r.

2,2 mln zł

2016 r.

66,6 tys. zł

2014 r.

5 mln zł

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mln zł 66,6 tys. zł 2,2 mln zł 2,4 mln zł 2,4 mln zł 4,1 mln zł 2,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013