Nazwa pełna

PGB ENERGETYKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000465873

NIP

5213650635

REGON

146731822

Adres siedziby

Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 czerwca 2013 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu z prokurentem, z zastrzeżeniem iż prezes zarządu, a także wiceprezes zarządu uprawnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki. 2. Prokurent reprezentuje spółkę łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu, z wyjątkiem prokurenta samoistnego, który reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

813,6 tys. zł

2022 r.

337 tys. zł

2021 r.

2,2 mln zł

2020 r.

4,1 mln zł

2019 r.

2,4 mln zł

2018 r.

2,5 mln zł

2017 r.

2,3 mln zł

2016 r.

64,2 tys. zł

2014 r.

4,8 mln zł

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,8 mln zł 64,2 tys. zł 2,3 mln zł 2,5 mln zł 2,4 mln zł 4,1 mln zł 2,2 mln zł 337 tys. zł 813,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013