Nazwa pełna

PAWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000462168

NIP

9571068993

REGON

221882701

Adres siedziby

Władysława Cieszyńskiego 15-17, 81-881 Sopot, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 maja 2013 r.

Kapitał zakładowy

32 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu dwuosobowego, do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki, uprawnionych będzie łącznie dwóch członków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki, uprawniony będzie prezes zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

816 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013