Nazwa pełna

RENESANS OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000453997

NIP

5213644451

REGON

146546705

Adres siedziby

Lwowska 10 / 5, 00-658 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 marca 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do podpisywania dokumentów w przypadku zarządu dwuosobowego uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 marca 2022 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 marca 2022 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013