Poprzednio

DELLINGATE 9

Nazwa pełna

OPS 60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000451476

NIP

1070025419

REGON

146550316

Adres siedziby

Skarbowa 27, 91-473 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 lutego 2013 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

2,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego dla ważności oświadczeń składanych w imieniu spółki wymagane jest wspólne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  886,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  17734

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  886,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  17734

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  886,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  17734

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013