Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 17 października 2018 r.

Nazwa pełna

ALGAELABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000444215

NIP

8943042588

REGON

022035553

Data rejestracji

13 grudnia 2012 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Duńska 9, 54-427 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

98.1 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Badania i analizy techniczne

 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 • Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja barwników i pigmentów

 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 13 grudnia 2012 r.

  Wartość udziałów

  17 tys. zł

  Liczba udziałów

  170

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 grudnia 2012 r.

  Wartość udziałów

  16.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  165

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 grudnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  64.6 tys. zł

  Liczba udziałów

  646

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

WWW.ALGAELABS.PL

Adres e-mail

INFO@ALGAELABS.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012