Poprzednio

AGW

Nazwa pełna

AUTENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000436998

NIP

7831693251

REGON

302246285

Adres siedziby

Święty Marcin 29 / 8, 61-806 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 października 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

6,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka będzie reprezentowana w następujący sposób: (a) jeżeli zarząd składa się z 1 (jednego) członka, wówczas taki członek zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki; (b) jeżeli zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, wówczas spółka reprezentowana jest: (i) przez prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu działających łącznie albo prezesa zarządu działającego łącznie z członkiem zarządu ds. Operacyjnych albo z członkiem zarządu; Lub (ii) przez wiceprezesa zarządu działającego łącznie z członkiem zarządu ds. Operacyjnych albo z członkiem zarządu; Albo (iii) w przypadku powołania wiceprezesa ds. Finansowych, spółka jest reprezentowana przez wiceprezesa ds. Finansowych działającego łącznie z prezesem zarządu, lub wiceprezesa ds. Finansowych działającego łącznie z wiceprezesem zarządu, lub wiceprezesa ds. Finansowych działającego łącznie z członkiem zarządu ds. Operacyjnych, lub przez wiceprezesa ds. Finansowych i prokurenta działających łącznie. W przypadku powołania prokurenta, prokurent jest uprawniony do reprezentowania spółki wyłącznie z prezesem zarządu, a w przypadku powołania wiceprezesa ds. Finansowych - wyłącznie z wiceprezesem ds. Finansowych.

 • Od 17 października 2012 r.

  Od 17 października 2012 r.

  Od 17 października 2012 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • Od 12 października 2017 r.

  Od 12 października 2017 r.

  Od 12 października 2017 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 października 2012 r.

  Od 17 października 2012 r.

  Od 17 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  814,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  8145

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 października 2012 r.

  Od 17 października 2012 r.

  Od 17 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  10245

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  708,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  7082

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,5 mln zł

2020 r.

217,4 tys. zł

2019 r.

440,4 tys. zł

2017 r.

9,1 mln zł

2016 r.

1,8 tys. zł

2015 r.

8,3 tys. zł

2014 r.

1,2 mln zł

2013 r.

488,3 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
488,3 tys. zł 1,2 mln zł 8,3 tys. zł 1,8 tys. zł 9,1 mln zł 440,4 tys. zł 217,4 tys. zł 8,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

9,8 mln zł

7,2 mln zł

2007 - 2013

2

2,6 mln zł

1,4 mln zł

Łącznie

5

12,4 mln zł

8,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.AUTENTI.COM

Adres e-mail

OFFICE@AUTENTI.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013