Nazwa pełna

FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000429681

NIP

1132857790

REGON

146254084

Data rejestracji

10 sierpnia 2012 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,6 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,5 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji i składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu (w tym prezes zarządu i wiceprezes zarządu) jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012