SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000429681

Numer NIP

1132857790

Numer REGON

146254084

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU) JEDNOOSOBOWO.

Kapitał zakładowy

5.6 mln

ul. Legionów 126-128

81-472 Gdynia

Polska

Działalność według PKD
 • 58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 18, , , POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 59, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 70, 21, , STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 92, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 60, 2, , NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Wspólnicy
Ten podmiot jest wspólnikiem w:
 • 2.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ