Nazwa pełna

FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000429681

NIP

1132857790

REGON

146254084

Data rejestracji

10 sierpnia 2012 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5.6 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie gazet

Przedmiot pozostałej działalności
  • Poligrafia I reprodukcja zapisanych nośników informacji

  • Działalność wydawnicza

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych I abonamentowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji I składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu (w tym prezes zarządu I wiceprezes zarządu) jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012