Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 12 września 2019 r.

Nazwa pełna

IP ALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000429033

NIP

9591949283

REGON

260624331

Data rejestracji

3 sierpnia 2012 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Rydygiera 8 / Bud. 3A, 01-793 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  30.07.2019

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne

 • Badania naukowe i prace rozwojowe

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • Edukacja

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012