Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 9 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

VACORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000425089

NIP

5252533709

REGON

146182019

Data rejestracji

26 czerwca 2012 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Rydygiera 8 / Bud.3A, 01-793 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2019-07-30

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Badania naukowe i prace rozwojowe

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem. W przypadku powołania jednego członka zarządu - jest on prezesem zarządu i jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012