Poprzednio

VIVUS FINANCE

Nazwa pełna

SOONLY FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000418977

NIP

5252531320

REGON

146101268

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 16C / Budynek B4, 02-092 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 kwietnia 2012 r.

Kapitał zakładowy

40 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie; W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób - dwóch członków zarządu łącznie albo jednen członek zarządu łącznie z prokurentem;

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

21 stycznia 2022 r.

DOZIK-1/2022

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

13 września 2021 r.

DOZIK-5/2021

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012