Nazwa pełna

"AMREST WORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000417222

NIP

8982199986

REGON

021856236

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 kwietnia 2012 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • Od 20 września 2021 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012