Nazwa pełna

TOMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000414540

NIP

7010336952

REGON

146052481

Data rejestracji

15 marca 2012 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Frascati 4 / 18, 00-483 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

30 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność portali internetowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu działający samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 15 marca 2012 r.

  120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 stycznia 2015 r.

  276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.800,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 stycznia 2015 r.

  120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 grudnia 2017 r.

  84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4200,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.TOMOGROUP.PL

Adres e-mail

OFFICE@TOMOGROUP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013