INF

Nazwa pełna

INF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000414132

NIP

7010336610

REGON

146054362

Data rejestracji

13 marca 2012 r.

Data ostatniej zmiany

27 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Chełmska 21.b.4A / 113, 00-724 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2017-07-31

  Do

  2018-08-01

Finanse

Kapitał zakładowy

160.6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświdczeń za spółkę uprawniony jest członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW