Poprzednio

WSPOLNA HOTEL MANAGEMENT

Nazwa pełna

WSPOLNA HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000414020

NIP

7010344762

REGON

146221191

Adres siedziby

Wspólna 72, 00-687 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 marca 2012 r.

Kapitał zakładowy

1,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz składania podpisów w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu z prokurentem.

 • Od 14 września 2022 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,4 mln zł

  Liczba udziałów

  28000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,3 mln zł

2021 r.

929,8 tys. zł

2020 r.

119,6 tys. zł

2020
2021
2022
119,6 tys. zł 929,8 tys. zł 5,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012