Nazwa pełna

FUNDACJA SONORIA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000407417

NIP

1231267465

REGON

145962637

Data rejestracji

19 stycznia 2012 r.

Adres siedziby

Graniczna 33 C, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest promowanie godnego, niezależnego i pełnego życia osob z dysfunkcjami psychomotorycznymi w głównym nurcie życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem uczestniczenia w kulturze oraz inicjowanie i wspieranie tworzenia niezbędnych ku temu warunków.

Sprawozdanie za rok 2019
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

50 tys. zł

2015 r.

50 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiazań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012