Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 03.04.2019

    Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

  • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018