Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

50 tys. zł

2015 r.

50 tys. zł