Nazwa pełna

"JSK ARCHITEKCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000040278

NIP

9511897823

REGON

014844081

Data rejestracji

3 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

15 maja 2019 r.

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 18, 02-092 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność w zakresie architektury

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność fotograficzna

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 27 sierpnia 2018 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 sierpnia 2018 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 55766 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999