Nazwa pełna

URSA MAIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000394985

NIP

6891232300

REGON

180761021

Adres siedziby

37, Michniowiec, 38-710 Czarna, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2011 r.

Kapitał zakładowy

20 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana w sposób następujący: a)w przypadku zarządu jednoosobowego przez jedynego członka zarządu b)w przypadku zarządu wieloosobowego przez prezesa zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub przez jednego członka zarządu i działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 sierpnia 2011 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 sierpnia 2011 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012