Nazwa pełna

FORUM SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000393721

NIP

7010307666

REGON

143185129

Data rejestracji

16 sierpnia 2011 r.

Data ostatniej zmiany

6 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Filtrowa 63 / 43, 02-056 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

994.1 tys. zł

Kapitał wpłacony

994.1 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie gazet

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność agencji reklamowych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność fotograficzna

  • Artystyczna I literacka działalność twórcza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

GAZETA POLSKA

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012