Nazwa pełna

FORUM SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000393721

NIP

7010307666

REGON

143185129

Data rejestracji

16 sierpnia 2011 r.

Adres siedziby

Filtrowa 63 / 43, 02-056 Warszawa, Polska

E-mail

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby zobaczyć adres e-mail.

Dowiedz się więcej »

Finanse

Kapitał zakładowy

994,1 tys. zł

Kapitał wpłacony

994,1 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

14,5 tys. zł

2018 r.

2,3 tys. zł

2017 r.

7,3 tys. zł

2017
2018
2020
7,3 tys. zł 2,3 tys. zł 14,5 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, PREZES ZARZĄDU W PODMIOCIE BĘDĄCYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

GAZETA POLSKA

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012