Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 34, obowiązujące od 24 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

FORUM SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000393721

NIP

7010307666

REGON

143185129

Data rejestracji

16 sierpnia 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Filtrowa 63 / 43, 02-056 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

994.1 tys. zł

Kapitał wpłacony

994.1 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie gazet

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność agencji reklamowych

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Działalność fotograficzna

  • Artystyczna i literacka działalność twórcza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

HTTP://FORUMSA.PL/

Adres e-mail

BIURO@FORUMSA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

GAZETA POLSKA

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012