Nazwa pełna

ORION ENGINEERED CARBONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000391577

NIP

5272659684

REGON

143185230

Adres siedziby

3 Maja 83, 38-200 Jasło, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 lipca 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołano tylko jednego członka zarządu, spółkę reprezentuje ten członek zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie. Jeżeli powołano więcej niż jednego członka zarządu, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu wspólnie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  50,8 mln zł

  Liczba udziałów

  507669

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1 mln zł

2021 r.

1,7 mln zł

2016 r.

24,9 tys. zł

2013 r.

5,1 tys. zł

2012 r.

4,8 tys. zł

2012
2013
2016
2021
2022
4,8 tys. zł 5,1 tys. zł 24,9 tys. zł 1,7 mln zł 1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011