Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 25 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

SKY CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000391315

NIP

7792396803

REGON

301805340

Data rejestracji

14 lipca 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Wojskowa 10 / 15, 60-792 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 14 lipca 2011 r.

  Wartość udziałów

  1.3 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 lipca 2011 r.

  Wartość udziałów

  1.3 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 lipca 2011 r.

  Wartość udziałów

  1.3 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 lipca 2011 r.

  Wartość udziałów

  1.3 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011