Nazwa pełna

SKY CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000391315

NIP

7792396803

REGON

301805340

Data rejestracji

14 lipca 2011 r.

Data ostatniej zmiany

25 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Wojskowa 10 / 15, 60-792 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I dzierżawa środków transportu lotniczego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

 • Naprawa I konserwacja statków powietrznych I statków kosmicznych

 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy I pilotażu

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 14 lipca 2011 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 lipca 2011 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 lipca 2011 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 lipca 2011 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011