Poprzednio

RADMAR PIOTROWSKI, KRUK

Nazwa pełna

"RAVEN J.M. KRUK" SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000384177

NIP

9291805120

REGON

080290330

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 37, 65-764 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

29 kwietnia 2011 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wspólnicy są uprawnieni do reprezentowania spółki jednoosobowo

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

4,3 mln zł

2022 r.

5,2 mln zł

2021 r.

4,5 mln zł

2020 r.

4,4 mln zł

2019 r.

4 mln zł

2018 r.

4,6 mln zł

2017 r.

3,3 mln zł

2016 r.

2,6 mln zł

2015 r.

2,8 mln zł

2014 r.

2,8 mln zł

2013 r.

3,2 mln zł

2012 r.

2,7 mln zł

2011 r.

1,6 mln zł

2010 r.

1,5 mln zł

2009 r.

299,1 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
299,1 tys. zł 1,5 mln zł 1,6 mln zł 2,7 mln zł 3,2 mln zł 2,8 mln zł 2,8 mln zł 2,6 mln zł 3,3 mln zł 4,6 mln zł 4 mln zł 4,4 mln zł 4,5 mln zł 5,2 mln zł 4,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013