Nazwa pełna

PRODOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000383931

NIP

7010298068

REGON

142904616

Data rejestracji

19 kwietnia 2011 r.

Data ostatniej zmiany

8 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja artykułów spożywczych

 • Produkcja napojów

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Pozostała indywidualna działalność usługowa

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania podpisów I oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie.

 • Od 21 października 2011 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • Od 21 października 2011 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU

 • WICEPREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 21 października 2011 r.

  35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW