Nazwa pełna

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000374566

NIP

8393143604

REGON

221156343

Adres siedziby

Portowa 15 / B, 76-200 Słupsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 grudnia 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

19,3 mln zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu i wiceprezes jednoosobowo bez ograniczeń lub ii wiceprezes zarządu z prezesem bez ograniczeń.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

569,1 tys. zł

2021 r.

14,7 mln zł

2020 r.

5,8 mln zł

2019 r.

660,2 tys. zł

2018 r.

490,5 tys. zł

2017 r.

5,8 mln zł

2016 r.

489,6 tys. zł

2015 r.

990 tys. zł

2014 r.

228,1 tys. zł

2013 r.

457,3 tys. zł

2012 r.

979,7 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
979,7 tys. zł 457,3 tys. zł 228,1 tys. zł 990 tys. zł 489,6 tys. zł 5,8 mln zł 490,5 tys. zł 660,2 tys. zł 5,8 mln zł 14,7 mln zł 569,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

19,2 mln zł

5,4 mln zł

2007 - 2013

1

1,9 mln zł

623,3 tys. zł

Łącznie

2

21,1 mln zł

6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.LEANN.PL

Adres e-mail

LEANN@LEANN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011