Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

19,2 mln zł

5,4 mln zł

2007 - 2013

1

1,9 mln zł

623,3 tys. zł

Łącznie

2

21,1 mln zł

6 mln zł