Nazwa pełna

KOPALNIE KRUSZYW NATURALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000374295

NIP

6793054725

REGON

121429330

Adres siedziby

Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 grudnia 2010 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

792 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli lub zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 100. 000 (sto tysięcy) złotych uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 100. 000 (sto tysięcy) złotych konieczne jest wpółdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

3 tys. zł

2017 r.

3,2 tys. zł

2016 r.

745,1 zł

2016
2017
2018
745,1 zł 3,2 tys. zł 3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010