Nazwa pełna

"SYNTHAVERSE" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000373032

NIP

7122591951

REGON

431249645

Adres siedziby

Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 grudnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

7,1 mln zł

Kapitał docelowy

800 tys. zł

Kapitał wpłacony

7,1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

293,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są :w przypadku zarządu jednoosobowego,prezes samodzielnie,lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu wieloosobowego:prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu lub,dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie. Sprawy przekraczające zwykły zarząd spółki wymagają uchwały zarządu.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

BML

Liczba wyemitowanych akcji:

70,3 mln

Wartość rynkowa:

400,8 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

787,3 tys. zł

2021 r.

43,3 mln zł

2020 r.

35,6 mln zł

2019 r.

55,7 tys. zł

2018 r.

15 mln zł

2017 r.

1,5 tys. zł

2016 r.

31,2 tys. zł

2015 r.

23,3 tys. zł

2014 r.

2,3 mln zł

2013 r.

1,6 mln zł

2012 r.

16,2 tys. zł

2011 r.

3 tys. zł

2010 r.

2 mln zł

2009 r.

511,3 tys. zł

2008 r.

3,7 mln zł

2007 r.

26,6 tys. zł

2006 r.

41,6 tys. zł

2005 r.

7,5 tys. zł

2004 r.

18,7 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18,7 tys. zł 7,5 tys. zł 41,6 tys. zł 26,6 tys. zł 3,7 mln zł 511,3 tys. zł 2 mln zł 3 tys. zł 16,2 tys. zł 1,6 mln zł 2,3 mln zł 23,3 tys. zł 31,2 tys. zł 1,5 tys. zł 15 mln zł 55,7 tys. zł 35,6 mln zł 43,3 mln zł 787,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

30,7 mln zł

15 mln zł

2007 - 2013

5

12,6 mln zł

4,5 mln zł

Łącznie

6

43,3 mln zł

19,5 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.SYNTHAVERSE.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015