Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

30,7 mln zł

15 mln zł

2007 - 2013

5

12,6 mln zł

4,5 mln zł

Łącznie

6

43,3 mln zł

19,5 mln zł