Poprzednio

WYTWÓRNIA PASZ W OLSZTYNKU

Nazwa pełna

NUTRIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000368005

NIP

7393812364

REGON

280556967

Adres siedziby

Mierkowska 1 / 4, 11-015 Olsztynek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 października 2010 r.

Kapitał zakładowy

6,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: a) prezes zarządu - samodzielnie b) dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 20 kwietnia 2011 r.

  Wartość udziałów

  6,8 mln zł

  Liczba udziałów

  136240

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

16,8 mln zł

2019 r.

7,5 mln zł

2014 r.

1,5 tys. zł

2014
2019
2020
1,5 tys. zł 7,5 mln zł 16,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

30,7 mln zł

16,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011