Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

16,8 mln zł

2019 r.

7,5 mln zł

2014 r.

1,5 tys. zł

2014
2019
2020
1,5 tys. zł 7,5 mln zł 16,8 mln zł