Nazwa pełna

MARMAR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000363917

NIP

7010255076

REGON

142564847

Data rejestracji

1 września 2010 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja artykułów spożywczych

  • Produkcja napojów

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

  • Pozostała indywidualna działalność usługowa

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

  • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania I podpisywania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem. W przypadku powołania jednego członka zarządu - jest on prezesem zarządu I jest uprawniony do samodzielniej reprezentacji spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011