Nazwa pełna

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000352760

NIP

9511022154

REGON

011664266

Adres siedziby

Gdańska 60, Palmiry, 05-152 Czosnów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 marca 2010 r.

Kapitał zakładowy

3,7 mln zł

Kapitał wpłacony

3,7 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

14 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego: prezes zarządu lub wiceprezes zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

WTN

Liczba wyemitowanych akcji:

18,4 mln

Wartość rynkowa:

688,5 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,1 mln zł

2020 r.

256,4 tys. zł

2018 r.

31,8 tys. zł

2017 r.

151,8 tys. zł

2016 r.

19,1 tys. zł

2015 r.

149,5 tys. zł

2014 r.

290 tys. zł

2013 r.

68,3 tys. zł

2012 r.

595,9 tys. zł

2011 r.

1,5 mln zł

2010 r.

1,3 mln zł

2009 r.

2,4 mln zł

2008 r.

11,9 mln zł

2007 r.

1,7 mln zł

2006 r.

1,2 mln zł

2005 r.

709,7 tys. zł

2004 r.

479,5 tys. zł

2003 r.

841,4 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
841,4 tys. zł 479,5 tys. zł 709,7 tys. zł 1,2 mln zł 1,7 mln zł 11,9 mln zł 2,4 mln zł 1,3 mln zł 1,5 mln zł 595,9 tys. zł 68,3 tys. zł 290 tys. zł 149,5 tys. zł 19,1 tys. zł 151,8 tys. zł 31,8 tys. zł 256,4 tys. zł 5,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.WITTCHEN.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009