Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 10.06.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 08.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 24.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 29.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 09.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 13.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 27.04.2015

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 22.11.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 22.11.2013

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 15.06.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 07.06.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 10.06.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 08.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 24.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 29.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 09.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 13.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 27.04.2015

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 22.11.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 22.11.2013

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 15.06.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 16.07.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE SERII A W LICZBIE 5.000.000 SĄ AKCJAMI IMIENNYMI UPRZYWILEJOWANYMI DO CO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSYU NA WALNYM ZGROMADZENIU.

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA D

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  16500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  1600000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA C

  Liczba akcji w serii

  78772

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  111698

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE