Nazwa pełna

BIOWATT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000352252

NIP

7781470588

REGON

301392932

Adres siedziby

Blacharska 2, 61-006 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 marca 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

406 tys. zł

Kapitał docelowy

300 tys. zł

Kapitał wpłacony

406 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

446,5 tys. zł

2023 r.

2,1 mln zł

2022 r.

140,1 tys. zł

2021 r.

1,8 mln zł

2020 r.

6,3 mln zł

2019 r.

8,5 tys. zł

2017 r.

3,2 tys. zł

2016 r.

520,2 tys. zł

2015 r.

3,2 tys. zł

2014 r.

16 tys. zł

2012 r.

2 tys. zł

2012
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2 tys. zł 16 tys. zł 3,2 tys. zł 520,2 tys. zł 3,2 tys. zł 8,5 tys. zł 6,3 mln zł 1,8 mln zł 140,1 tys. zł 2,1 mln zł 446,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

741,5 tys. zł

487,7 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.BIOWATT.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010