Nazwa pełna

P.P.-H.-U. "SERAFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000349292

NIP

5140317685

REGON

301362291

Adres siedziby

68A, Szklarka Myślniewska, 63-500 Ostrzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 lutego 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 19 lutego 2010 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  20000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

 • Od 8 marca 2022 r.

  Wartość udziałów

  500 tys. zł

  Liczba udziałów

  10000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 marca 2022 r.

  Wartość udziałów

  500 tys. zł

  Liczba udziałów

  10000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 marca 2022 r.

  Wartość udziałów

  500 tys. zł

  Liczba udziałów

  10000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

194,6 tys. zł

2021 r.

2 mln zł

2020 r.

2 mln zł

2017 r.

499,9 tys. zł

2017
2020
2021
2022
499,9 tys. zł 2 mln zł 2 mln zł 194,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010