Nazwa pełna

BOUTIQUE ADVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000347256

NIP

7010218307

REGON

142220131

Adres siedziby

Filtrowa 17 / 1, 02-057 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 stycznia 2010 r.

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Zatrudnienie

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  30.09.2022

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem, w przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu działający samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 26 stycznia 2010 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 stycznia 2010 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 stycznia 2010 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010