Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OUTSOURCINGU

KRS

0000346051

NIP

5542886942

REGON

340708626

Adres siedziby

Al. Aleje Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

6 stycznia 2010 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W oświadczeniach woli związku dotyczących dyspozycji majątkowych, oraz w sprawach związanych z występowaniem w imieniu związku, wymagany jest podpis dwóch członków zarządu lub umocowanego przez zarząd pełnomocnika. 2. Do składania pism do organów władzy publicznej w celu wykonania uchwał władz związku uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE