Nazwa pełna

"TOM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000345364

NIP

9552280999

REGON

320786228

Adres siedziby

Pomorska 112, 70-812 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

18 stycznia 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 mln zł

Kapitał wpłacony

5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek zarządu samoistnie w przypadku zaś zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarżądu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

18,8 tys. zł

2022 r.

23,3 tys. zł

2021 r.

23,2 tys. zł

2020 r.

34,7 tys. zł

2019 r.

21,6 tys. zł

2018 r.

20,5 tys. zł

2017 r.

19,1 tys. zł

2016 r.

21,6 tys. zł

2015 r.

21,6 tys. zł

2014 r.

14,9 tys. zł

2013 r.

32,6 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
32,6 tys. zł 14,9 tys. zł 21,6 tys. zł 21,6 tys. zł 19,1 tys. zł 20,5 tys. zł 21,6 tys. zł 34,7 tys. zł 23,2 tys. zł 23,3 tys. zł 18,8 tys. zł
Inne dane

Adres www

HTTPS://TOMOO.PL/

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2017