Nazwa pełna

"MERA - PNEFAL" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000033962

NIP

1130003167

REGON

011525040

Data rejestracji

22 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Bysławska 82, 04-993 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3,8 mln zł

Kapitał wpłacony

5,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

51,3 tys. zł

2019 r.

12,8 tys. zł

2018 r.

11 tys. zł

2017 r.

13,5 tys. zł

2016 r.

7,9 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
7,9 tys. zł 13,5 tys. zł 11 tys. zł 12,8 tys. zł 51,3 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 30332 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001