Nazwa pełna

POLSKA GRUPA RESTAURACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000338590

NIP

5252464339

REGON

142039822

Adres siedziby

Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 października 2009 r.

Kapitał zakładowy

109,6 tys. zł

Kapitał wpłacony

109,6 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - spółkę reprezentuje prezes zarządu bez ograniczeń. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie do kwoty 50. 000,00 pln włącznie. Powyżej kwoty 50. 000,00 pln spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010