Nazwa pełna

COMEX SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000334933

NIP

5840203825

REGON

001261671

Data rejestracji

13 sierpnia 2009 r.

Adres siedziby

Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk, Polska

E-mail

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby zobaczyć adres e-mail.

Dowiedz się więcej »

WWW

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby zobaczyć adres WWW.

Dowiedz się więcej »

Finanse

Kapitał zakładowy

540 tys. zł

Kapitał wpłacony

540 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1 mln zł

2019 r.

38 tys. zł

2014 r.

33,3 tys. zł

2013 r.

56,3 tys. zł

2012 r.

7,6 tys. zł

2010 r.

2 tys. zł

2009 r.

88,7 tys. zł

2007 r.

3,5 tys. zł

2005 r.

58 tys. zł

2005
2007
2009
2010
2012
2013
2014
2019
2020
58 tys. zł 3,5 tys. zł 88,7 tys. zł 2 tys. zł 7,6 tys. zł 56,3 tys. zł 33,3 tys. zł 38 tys. zł 1 mln zł
Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009