Nazwa pełna

VITO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000334412

NIP

4960237625

REGON

141828095

Adres siedziby

26, Klimy, 08-207 Olszanka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 sierpnia 2009 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

808 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,7 mln zł

2020 r.

537 tys. zł

2019 r.

439,7 tys. zł

2018 r.

46 tys. zł

2017 r.

18,2 tys. zł

2016 r.

5,9 mln zł

2013 r.

23 tys. zł

2010 r.

19,2 tys. zł

2010
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
19,2 tys. zł 23 tys. zł 5,9 mln zł 18,2 tys. zł 46 tys. zł 439,7 tys. zł 537 tys. zł 7,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

9,8 mln zł

6,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009