Nazwa pełna

QUELF ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000334410

NIP

5252461654

REGON

141966182

Data rejestracji

10 sierpnia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Al. Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego I półproduktów

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli został powołany jeden członek zarządu przysługuje mu prawo do samodzielnego reprezentowania spółki. Jeżeli powołano zarząd wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu I prokurenta.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 27 listopada 2009 r.

  999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010