Nazwa pełna

GREEN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000332902

NIP

1182003009

REGON

141960185

Adres siedziby

Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 lipca 2009 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do działania w imieniu spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

31,1 tys. zł

2014 r.

777,5 zł

2013 r.

1,9 tys. zł

2013
2014
2020
1,9 tys. zł 777,5 zł 31,1 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@GREENINVESTMENT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009